Samoświadomość

Zwinność osobista

W trakcie procesu będziesz mógł/a przyjrzeć się sobie, swoim celom, zasobom, blokadom, założeniom, opiniom z innej perspektywy, a także porównasz je z możliwymi opcjami. Stworzymy okazję do autorefleksji.
Oferujemy współpracę skoncentrowaną na Twoich potrzebach mającą na uwadze dylematy zawodowe i osobiste szczególnie uwzględniając Twoje wyzwania i środowisko.
Przy czym cały proces zostanie spersonalizowany i dopasowany do Twoich potrzeb.

Obszary, w których możemy Ci towarzyszyć i Cię wspierać.

Rozwój zawodowy

 • diagnoza i bilans kompetencji / Twoich preferencji zawodowych
 • wyznaczanie i osiąganie celów rozwojowych
 • wdrożenie na rynek pracy
 • diagnoza wypalenia zawodowego
 • wsparcie menadżera w życiu zawodowym
 • towarzyszenie w procesie zmian
 • radzenie sobie ze stresem przedmaturalnym
 • inne nurtujące Cię tematy z tego zakresu

Korzyści

 • świadomie przygotowany i spersonalizowany plan rozwoju Twojej kariery.        Od wyboru wyższej szkoły po zdobycie pracy marzeń.
 • rozeznanie na rynku pracy i nabycie wiedzy o zawodach oraz kompetencjach przyszłości
 • praca w zgodzie ze sobą
 • bezstresowe przygotowanie się do wyzwań menadżerskich
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz do rozmów kwalifikacyjnych

Rozwój interpersonalny

 • budowanie zaufania
 • radzenie sobie ze stresem
 • jak działasz w zespole i co możesz do niego wnieść
 • rozwój poczucia własnej wartości
 • omawianie trudnych kwestii
 • relacje interpersonalne i komunikacja
 • praca z emocjami
 • inne nurtujące Cię tematy z tego zakresu

Korzyści

Rozwój Twoich umiejętności budowania konsensusu w relacjach:

 • międzyludzkich
 • międzykulturowych
 • zawodowych
 • biznesowych

Kształtowanie kompetencji przyszłości

 • regulacja emocji - lęk przekuty w sukces
 • samoświadomość swoich zasobów
 • zestrajanie działania z celem
 • rozwój krytycznego myślenia
 • kreatywne rozwiązywanie problemów

Rozwój duchowy

 • rozwój kultury fizycznej
 • sens bycia
 • inne nurtujące Cię tematy z tego zakresu

Korzyści

 • wewnętrzny kompas satysfakcji - strumień dobra
 • odkrycie swojej misji, wizji
 • samoświadomość wpływu naszego środowiska na nasze wybory i dobrostan
 • życie zgodnie z rytmem natury

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami korzystając z formularza